TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Telefónny zoznam zamestnancov
 

Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a priamej linky:

   
 

Vyhľadávanie podľa pracovísk jednotlivých fakúlt:

Fakulta Pracovisko
 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  
 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  
 Strojnícka fakulta
  
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
  
 Stavebná fakulta
  
 Fakulta výrobných technológií v Prešove
  
 Ekonomická fakulta
  
 Fakulta umení
  
 Letecká fakulta
  
 Študentské domovy
  
 Študentské jedálne
  
 Rektorát
  

© 2003-2021 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk