TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Havarijné telefónne čísla
 
Hlásenie porúch klapka pr.linka/mobil
hlavný energetik TU - Ing. Polák 2822 632 25 98, 0918 882 341
elektrická energia-VEZ   0800 123 332
plyn-SPP   0850 111 727
voda-VVaK   642 7507, 795 2420
teplo-SE-TEKO   674 1749, 0918 800 242
619 2444 - 24 hodín
Hlavná elektrorozvodňa Komenského 8
Bolha Marián 2526 0907 825 209
Výmenníkové stanice tepla
Letná 9, VS 1604 2672  
Park Komenského 14, VS 1607 3160  
B. Němcovej 32, VS 1611 2141 632 1968
Katedra fyziky, VS 1605 - Hrabovský Radoslav 2757 0907 825 150
Katedra fyziky, VS 1605 - Koľvek Juraj 2757 0907 825 175
Kotolne
ŠDaJ Prešov, plynová   (051) 772 4472
FVT Prešov, plynová   (051) 772 2603-04
UVZ Herľany, uhlie   696 41 25-záznamník
Výmenníkové stanice a kotolne dodávateľské
TEHO Košice - dispečing   636 0999, 636 0991
Spravbyt Prešov (ŠD)   (051) 771 9073, (051) 771 9970
Zdravotné stredisko
MUDr. Vancáková   633 0565

© 2003-2021 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk