TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Havarijné telefónne čísla
 
Hlásenie porúch klapka pr.linka/mobil
hlavný energetik TU - Ing. Huthová 4195 0905 355 546
elektrická energia-VEZ   0800 123 332
plyn-SPP   0850 111 727
voda-VVaK   642 7507, 795 2420
teplo-SE-TEKO   674 1749, 0918 800 242
619 2444 - 24 hodín
Hlavná elektrorozvodňa Komenského 8
Bolha Marián 2526 0907 825 209
Výmenníkové stanice tepla
Letná 1/9, VS 1604 - Remiáš, Huthová 2757 0905 283 788, 0905 355 546
Park Komenského 14, VS 1607 - Remiáš, Huthová 2757 0905 283 788, 0905 355 546
B. Němcovej 32, VS 1611 - Remiáš, Huthová 2757 0905 283 788, 0905 355 546
Katedra fyziky, VS 1605 - Remiáš, Huthová 2757 0905 283 788, 0905 355 546
Kotolne
ŠDaJ Prešov, plynová   (051) 772 4472
FVT Prešov, plynová   (051) 772 2603-04
UVZ Herľany, uhlie   696 41 25-záznamník
Výmenníkové stanice a kotolne dodávateľské
TEHO Košice - dispečing   636 0999, 636 0991
Spravbyt Prešov (ŠD)   (051) 771 9073, (051) 771 9970
Zdravotné stredisko
MUDr. Vancáková   633 0565

© 2003-2021 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk