TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Informácie pre používateľa
 

Na klapke 7646 získate informácie o pridelených nových telefónnych klapkách. Prípadnú technickú poruchu na Vašom tel. prístroji (klapke) hláste na klapke 7646 alebo ipt@helpdesk.tuke.sk.

V Telefónnom zozname zamestnancov TU môžete vyhľadávať podľa :

  ·  priezviska  - Pri zadávani napište hľadané priezvisko. Diakritika nie je povinná. Jeden znak je povinný.Ak zadáte napr. prvé 3 znaky priezviska, vyhľadajú sa všetci zamestnanci, ktorých priezvisko sa začína na zadané znaky. Pre spustenie vyhľadávania stačí stlačiť Enter.
  ·  krstného mena  - Pri zadávaní napíšte hľadané krstné meno. Platia pravidlá ako pri zadávaní priezviska.
  ·  telefónneho čísla  - Pre vyhľadanie stačí zadať časť telefónneho čísla, ktoré chcete vyhľadať. Bez smerovky, v smerovacích číslach systém nevyhľadáva (905, +42155 a pod.).
  ·  pracoviska  - Jednotlivé pracoviská sú rozdelené podľa fakúlt a následne abecedne zotriedené.

V Telefónnom zozname pracovísk TU môžete vyhľadávať podľa :

  ·  pracoviska  - Jednotlivé pracoviská sú rozdelené podľa fakúlt a následne abecedne zotriedené.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania :

Pri akomkoľvek vyhľadávaní sa telefónne číslo zobrazí v tvare "smerovka_telefónne číslo".

Výsledok vyhľadávania sa môže vytlačiť stlačením tlačítka Tlač.

V zozname sú všetci zamestnanci TU v Košiciach. Ak ste v tel. zozname nenašli hľadaného zamestnanca alebo je pri ňom neúplná informácia, spojte sa s kontaktnou osobou za dané pracovisko.

Aktualizácia údajov je realizovaná cez kontaktné osoby priamo na jednotlivých pracoviskách TU v Košiciach.


© 2003-2021 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk