TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Telefónny zoznam zamestnancov
 
ZamestnanecFunkciaBudovaE-mailTelefónne číslo
Rektorát - Ústav výpočtovej techniky
Boženy Němcovej 3, 042 00 Košice
Agáta Adzimováhospodárka ÚVTBN3
agata.adzimova@tuke.sk
 +421 55 602 7602 
Bernadeta Bornovápracovník helpdeskuBN3
bernadeta.bornova@tuke.sk
 +421 55 602 7637 
Ing. Róbert Čečetkasystémový administrátorBN3
robert.cecetka@tuke.sk
 +421 55 602 7629 
 +421 915 967 331 
Ing. Ivana Česlováhospodárka ÚVTBN3
ivana.ceslova@tuke.sk
 +421 55 602 7605 
Ing. Marta Dupkalovávedúci útvaru informačných systémovBN3
marta.dupkalova@tuke.sk
 +421 55 602 7604 
 +421 918 717 477 
Ing. Bc. Ingrid Ďurčanskáanalytik - programátorBN3
ingrid.durcanska@tuke.sk
 +421 55 602 7633 
Ing. Pavol Dzurňákvedúci útvaru sieťových a prev. služiebBN3
pavol.dzurnak@tuke.sk
 +421 55 602 7654 
 +421 905 714 184 
Ing. Juraj Galkodatabázový administrátorBN3
juraj.galko@tuke.sk
 +421 55 602 7607 
Ing. Dezider Guspanvedúci odd. počítačových sieti a OSBN3
dezider.guspan@tuke.sk
 +421 55 602 7609 
 +421 917 330 578 
Ing. Martin Hasinsystémový administrátorBN3
martin.hasin@tuke.sk
 +421 55 602 7648 
 +421 908 235 288 
Viktor Hézselytechnik počítačových systémovBN3
viktor.hezsely@tuke.sk
 +421 55 602 7621 
 +421 917 330 577 
Ing. Martin Chovanec, PhD.riaditeľ ÚVTBN3
martin.chovanec@tuke.sk
 +421 55 602 7606 
 +421 905 828 690 
Mgr. Alla Janitorsystémový administrátorBN3
alla.janitor@tuke.sk
 +421 55 602 7666 
RNDr. Gabriela Janočkovávedúci odd.integr.IS a koord.centr.proj.BN3
gabriela.janockova@tuke.sk
 +421 55 602 7610 
 +421 917 330 584 
Mária Kmeťovávedúci oddelenia prevádzky a dispečinguBN3
maria.kmetova@tuke.sk
 +421 55 602 7611 
 +421 905 611 345 
Ing. Jozef KočanoperátorBN3
jozef.kocan@tuke.sk
 +421 55 602 7603 
Denisa Kolesárováoperátor - dispečerBN3
denisa.kolesarova@tuke.sk
 +421 55 602 7603 
Ing. Eva KoperdákováprogramátorBN3
eva.koperdakova@tuke.sk
 +421 55 602 7639 
Ing. Alžbeta Koškováanalytik - programátorBN3
alzbeta.koskova@tuke.sk
 +421 55 602 7634 
Janka Krivákováoperátor - dispečerBN3
janka.krivakova@tuke.sk
 +421 55 602 5133 
 +421 55 602 7644 
 +421 55 602 6000 
Iveta Kvitkovičovápracovník helpdeskuBN3
iveta.kvitkovicova@tuke.sk
 +421 55 602 7626 
Ing. Peter Lacušsystémový administrátorBN3
peter.lacus@tuke.sk
 +421 55 602 7643 
 +421 917 350 573 
Ing. Richard Lonščák, PhD.analytik - programátorBN3
richard.lonscak@tuke.sk
 +421 55 602 7625 
Peter Lukáčtechnik počítačových systémovBN3
peter.lukac.3@tuke.sk
 +421 55 602 7622 
 +421 917 330 583 
Zuzana Majorošovápracovník helpdeskuBN3
zuzana.majorosova@tuke.sk
 +421 55 602 7627 
Ing. Peter Mannsystémový administrátorBN3
peter.mann@tuke.sk
 +421 55 602 7612 
 +421 907 527 962 
Ing. Helena Mihokovásystémový administrátorBN3
helena.mihokova@tuke.sk
 +421 55 602 7617 
 +421 917 330 585 
Peter Mikolajvedúci odd. techn. prostr. a multimédiíBN3
peter.mikolaj@tuke.sk
 +421 55 602 7628 
 +421 917 692 632 
Ing. Jana Mižíkovásystémový administrátorBN3
jana.mizikova@tuke.sk
 +421 55 602 7631 
 +421 917 953 213 
Andrej Molnárpomocný systémový administrátorBN3
andrej.molnar@tuke.sk
 +421 55 602 7630 
 +421 915 986 579 
Ing. Lucia Novotnáanalytik - programátorBN3
lucia.novotna@tuke.sk
 +421 55 602 7636 
Ing. Miroslava Papcunovásystémový administrátorBN3
miroslava.papcunova@tuke.sk
 +421 55 602 7632 
 +421 917 953 212 
Štefánia Pčolovápracovník helpdesku
stefania.pcolova@tuke.sk
 +421 55 602 7619 
Ing. Petronela Petrovápoverená funkciou tajomníčkyBN3
petronela.petrova@tuke.sk
 +421 55 602 7646 
 +421 905 439 384 
prom. mat. Ladislav Pivka, CSc.systémový administrátorBN3
ladislav.pivka@tuke.sk
 +421 55 602 7640 
Ing. Slavomír Salanci, PhD.analytik - programátorBN3
slavomir.salanci@tuke.sk
 +421 55 602 7635 
Ing. Adriena Šiškováprogramátor - špecialistaBN3
adriena.siskova@tuke.sk
 +421 55 602 7638 
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.projektový manažér IKTBN3
milan.sujansky@tuke.sk
 +421 55 602 2119 
Ľubomír Takáčoperátor - dispečerBN3
lubomir.takac@tuke.sk
 +421 55 602 5133 
 +421 55 602 7655 
 +421 55 602 6000 
Bc. Ľubor Tatranskýtechnik počítačových systémovBN3
lubor.tatransky@tuke.sk
 +421 55 602 7623 
 +421 918 866 989 
Ing. Helena Tóthovávedúci odd. pedagog.informačného systémuBN3
helena.tothova@tuke.sk
 +421 55 602 7615 
 +421 917 330 582 
Andrea Turčianskahospodárka ÚVTBN3
andrea.turcianska@tuke.sk
 +421 55 602 7613 
Ing. Matúš Žrobeksystémový administrátorBN3
matus.zrobek@tuke.sk
 +421 908 236 144 
 +421 55 602 7649 
Pozn: Skrátená voľba v rámci univerzity je posledné štvorčíslie pevnej linky (+421 55 602 xxxx).
 

© 2003-2019 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk