TUKE

Technická univerzita
v Košiciach
Interný telefónny zoznam TU v Košiciach

Slovenčina   Angličtina  
 Telefónny zoznam zamestnancov
 
ZamestnanecFunkciaBudovaE-mailTelefónne číslo
Rektorát - Ústav výpočtovej techniky
Boženy Němcovej 3, 042 00 Košice
Ing. Ivana Bazárovásieťový administrátorBN3
ivana.bazarova@tuke.sk
 +421 907 315 200 
 +421 55 602 7605 
Ing. Róbert Čečetkasprávca virtualizácie a cloud systémovBN3
robert.cecetka@tuke.sk
 +421 55 602 7629 
 +421 915 967 331 
Ing. Marta Dupkalovávedúci útvaru informačných systémovBN3
marta.dupkalova@tuke.sk
 +421 55 602 7604 
 +421 918 717 477 
Ing. Bc. Ingrid Ďurčanskáadministrátor systému SAPBN3
ingrid.durcanska@tuke.sk
 +421 55 602 7633 
Ing. Pavol Dzurňákvedúci útvaru sieťových a prev. služiebBN3
pavol.dzurnak@tuke.sk
 +421 55 602 7654 
 +421 905 714 184 
Ing. Ján Fiľosys.adm.pre zálohovanie,monitoring a DNSBN3
jan.filo@tuke.sk
 +421 55 602 7647 
Ing. Martin Hasin, PhD.systémový administrátor pre bezpečnosťBN3
martin.hasin@tuke.sk
 +421 55 602 7648 
 +421 908 235 288 
Ing. Martin Havrilla, PhD.vedúci odd. počítačových sieti a OSBN3
martin.havrilla@tuke.sk
 +421 55 602 7614 
 +421 917 428 912 
Viktor Hézselytechnik počítačových systémovBN3
viktor.hezsely@tuke.sk
 +421 55 602 7621 
 +421 917 330 577 
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.riaditeľ ÚVTBN3
martin.chovanec@tuke.sk
 +421 55 602 7606 
 +421 905 828 690 
Mgr. Alla Janitorsieťový administrátorBN3
alla.janitor@tuke.sk
 +421 55 602 7666 
Ing. Jozef Kočanoperátor - dispečerBN3
jozef.kocan@tuke.sk
 +421 55 602 7603 
Ing. Eva Koperdákováprogramátor a správca web technológiíBN3
eva.koperdakova@tuke.sk
 +421 55 602 7639 
Janka Krivákováoperátor - dispečerBN3
janka.krivakova@tuke.sk
 +421 55 602 5133 
 +421 55 602 7644 
 +421 55 602 6000 
Iveta Kvitkovičovápracovník helpdesku - MAISBN3
iveta.kvitkovicova@tuke.sk
 +421 55 602 7626 
Ing. Peter Lacušprogramátor a správca web technológiíBN3
peter.lacus@tuke.sk
 +421 55 602 7643 
 +421 917 350 573 
Ing. Richard Lonščák, PhD.analytik - programátor - MAISBN3
richard.lonscak@tuke.sk
 +421 55 602 7625 
Peter Lukáčtechnik počítačových systémovBN3
peter.lukac.3@tuke.sk
 +421 55 602 7622 
 +421 917 330 583 
Ing. Peter Mannsystémový administrátorBN3
peter.mann@tuke.sk
 +421 55 602 7612 
 +421 907 527 962 
Ing. Lenka Matisováhospodárka ÚVTBN3
lenka.matisova@tuke.sk
 +421 55 602 7613 
Peter Mikolajvedúci odd.tech.prostr.prev.a dispečinguBN3
peter.mikolaj@tuke.sk
 +421 55 602 7628 
 +421 917 692 632 
Ing. Jana Mižíkovásprávca IP telefónie a monitoringuBN3
jana.mizikova@tuke.sk
 +421 55 602 7631 
 +421 917 953 213 
Ing. Lucia Novotnáanalytik-centrálne registre a exportyBN3
lucia.novotna@tuke.sk
 +421 55 602 7636 
Ing. Miroslava Papcunovásprávca OS - Microsoft, KreditBN3
miroslava.papcunova@tuke.sk
 +421 55 602 7632 
 +421 917 953 212 
Ing. Petronela Petrovátajomníčka ÚVTBN3
petronela.petrova@tuke.sk
 +421 55 602 7646 
 +421 905 439 384 
Ing. Slavomír Salanci, PhD.analytik-programátor-vývojár aplikáciíBN3
slavomir.salanci@tuke.sk
 +421 55 602 7635 
Zuzana Szabóováodb. referent majetku, asistentka riad.BN3
zuzana.szaboova@tuke.sk
 +421 55 602 7602 
Ľubomír Takáčtechnik počítačových systémovBN3
lubomir.takac@tuke.sk
 +421 55 602 7655 
Ing. Helena Tóthovávedúci odd. pedagog.informačného systémuBN3
helena.tothova@tuke.sk
 +421 55 602 7615 
 +421 917 330 582 
Ing. Matúš Žrobeksystémový administrátor hw a opt. sieteBN3
matus.zrobek@tuke.sk
 +421 908 236 144 
 +421 55 602 7649 
Pozn: Skrátená voľba v rámci univerzity je posledné štvorčíslie pevnej linky (+421 55 602 xxxx).
 

© 2003-2021 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk