TUKE

Technical University
of Kosice
Internal university phone directory

Slovak   English  
 Contacts
 
Organisational unitContact personE-mailLandline
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Dekanát FBERG Daša Šoffová sekrd.fberg@tuke.sk+42155 6022025
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémovBc. Valéria Szaffková valeria.szaffkova@tuke.sk+42155 6022919
+42155 6022977
Ústav geoviedIng. Tatiana Taraseková tatiana.tarasekova@tuke.sk+42155 6022647
Ústav logistiky a dopravy Kvetoslava Spanyiková kvetoslava.spanyikova@tuke.sk+42155 6023161
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Denisa Balintová denisa.balintova@tuke.sk+42155 6025190
Ústav zemských zdrojov Emília Barbieriková emilia.barbierikova@tuke.sk+42155 6025195
Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling
Dekanát FMMR Helga Kohlšovská dekanat.fmmr@tuke.sk+42155 6022023
Ústav materiálov a inžinierstva kvality Mária Lacková maria.lackova@tuke.sk+42155 6022769
Ústav metalurgie Renáta Ivánová umet.fmmr@tuke.sk+42155 6022751
Ústav recyklačných technológiíIng. Tomáš Vindt PhD.tomas.vindt@tuke.sk+42155 6022426
Faculty of Mechanical Engineering
Dekanát strojníckej fakultyMgr. Denisa Rybárová denisa.rybarova@tuke.sk+42155 6022016
+421918 717496
Katedra aplikovanej matematiky a informatiky Alena Nudzíková alena.nudzikova@tuke.sk+42155 6023233
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstvaIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra automobilovej výroby Eva Sakmarová eva.sakmarova@tuke.sk+42155 6023502
Katedra bezpečnosti a kvality produkcieIng. Michal Gorzás PhD.michal.gorzas@tuke.sk+42155 6022515
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a meraniaIng. Slávka Mesterová slavka.mesterova@tuke.sk+42155 6022169
Katedra energetickej techniky Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022925
+42155 6022152
+42155 6022452
Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva Jana Buzgová jana.buzgova@tuke.sk+42155 6022507
Katedra mechatroniky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra počítačovej podpory technológií Eva Sakmarová eva.sakmarova@tuke.sk+42155 6023502
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022925
+42155 6022152
+42155 6022452
Katedra robotiky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra strojárskych technológií a materiálov Eva Sakmarová eva.sakmarova@tuke.sk+42155 6023502
Katedra výrobnej technikyIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Prototypové a inovačné centrumIng. Jaroslav Melko jaroslav.melko@tuke.sk+42155 6022131
+42155 6022152
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva Alena Nudzíková alena.nudzikova@tuke.sk+42155 6023233
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Dekanát fakulty elektrotechniky a informatikyIng. Štefánia Galliková stefania.gallikova@tuke.sk+42155 6022316
Katedra elektroenergetiky Dagmar Kramolišová dagmar.kramolisova@tuke.sk+42155 6023580
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikáciíIng. Zuzana Bugárová zuzana.bugarova@tuke.sk+42155 6022853
Katedra elektrotechniky a mechatroniky Zuzana Olexová zuzana.olexova@tuke.sk+42155 6022287
Katedra fyziky Alena Jakabová alena.jakabova@tuke.sk+42155 6022821
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Tatiana Baňasová tatiana.banasova@tuke.sk+42155 6022575
Katedra matematiky a teoretickej informatiky Lenka Ondejková lenka.ondejkova@tuke.sk+42155 6023250
Katedra počítačov a informatiky Helena Švarcová helena.svarcova@tuke.sk+42155 6022576
Katedra technológií v elektronikeMgr. Alena Focková alena.fockova@tuke.sk+42155 6023195
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky Danuša Topolčaniová danusa.topolcaniova@tuke.sk+42155 6022707
Počitačové centrumMgr. Lucia Kapitančíková lucia.kapitancikova@tuke.sk+42155 6024006
Faculty of Civil Engineering
Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Dekanát Stavebnej fakulty Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav environmentálneho inžinierstva Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav inžinierskeho staviteľstva Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav pozemného staviteľstva Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Znalecký ústav v odbore stavebníctvo Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Faculty of Manufacturing Technologies
Dekanát Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Fakultné výpočtové centrum Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Kancelária dekana Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra automobilových a výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra prírodných a humanitných vied Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie ekonomiky a personalistiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie prevádzky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie vedy a výskumu Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav progresívnych technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav riadenia výroby Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav výrobnej a procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Faculty of Economics
Dekanát ekonomickej fakultyIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatikyIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra bankovníctva a investovaniaIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra ekonómieIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra financiíIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra regionálnych vied a manažmentuIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Faculty of Arts
Dekanát fakulty umeníIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra architektúryIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra dizajnuIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra teórie a dejín umeniaIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra výtvarných umení a intermédiíIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Faculty of Aeronautics
Dekanát LFIng. Oto Malenčík oto.malencik@tuke.sk+421918 717453
+42155 6026110
Katedra avioniky Oľga Kizeková olga.kizekova@tuke.sk+42155 6026144
Katedra leteckého inžinierstvadoc. Ing. Michal Hovanec PhD.michal.hovanec@tuke.sk+42155 6026187
Katedra leteckej technickej prípravyIng. Mária Jozeková maria.jozekova@tuke.sk+42155 6026152
+421905 221923
Katedra letovej prípravyIng. Lucia Vargová lucia.vargova@tuke.sk+42155 6026163
Katedra manažmentu leteckej prevádzky Henrieta Schillerová henrieta.schillerova@tuke.sk+42155 6026200
+421905 225408
Students' Residence
Kultúrno-spoločenské službyIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Riaditeľstvo ŠDIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Budovateľská, PrešovIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Jedlíkova, KošiceIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Němcovej, KošiceIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Dining Halls
Bagetéria Vysokoškolská 4Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
BISTRO Nemcovej 1Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet Rampová 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet Združené posluchárneIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 2 - Jedlíkova 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 3 - Letná 9Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 4 - Nemcovej 1Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 5 - Jedlíkova 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 9 PrešovIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
HČ LibressoIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň BudovateľskáIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň Jedlíkova 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň Nemcovej 1Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň UrbánkovaIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠJ - Nemcovej 32Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Vedenie ŠJIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Rectorate
Bezbariérové centrumdoc. Ing. Alena Galajdová PhD.alena.galajdova@tuke.sk+42155 6022377
Ekonomický odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Inštitút celoživotného vzdelávaniaIng. Erika Glovová erika.glovova@tuke.sk+42155 6023301
Kancelária rektora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Katedra inžinierskej pedagogiky Slávka Krupašová slavka.krupasova@tuke.sk+42155 6022615
Katedra jazykov Oľga Spišáková olga.spisakova@tuke.sk+42155 6024185
Katedra spoločenských vied Zuzana Szabóová zuzana.szaboova@tuke.sk+42155 6024301
Katedra telesnej výchovyMgr. Peter Hančin peter.hancin@tuke.sk+42155 6024171
Legislatívno-právny odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Odbor hospodárskej správy a energetiky Dominika Medulková dominika.medulkova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Oddelenie energetiky Dominika Medulková dominika.medulkova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ref.bezp. a ochr. zdravia pri práci a PO Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát kontroly a sťažností Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát marketingu Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Sekretariát kvestora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Správa športových, kultúrnych a rekreačných zariadení a záujmových združení Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Univerzitná knižnicaIng. Zuzana Rolík Krupašová zuzana.rolik.krupasova@tuke.sk+42155 6027700
Univerzitný vedecký park Technicom Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek inovácií a transferu technológií Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek riadenia kvality Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vzdelávania Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek zahraničných vzťahov a mobility Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ústav výpočtovej techniky Agáta Adzimová agata.adzimova@tuke.sk+42155 6027602
UVZ Herľany Marta Sabadková marta.sabadkova@tuke.sk+42155 6964125
+42155 6964155
+421905 811097

© 2003-2019 Technical University of Košice, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk