TUKE

Technical University
of Kosice
Internal university phone directory

Slovak   English  
 Contacts
 
Organisational unitContact personE-mailLandline
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Dekanát FBERGIng. Antónia Kleinová antonia.kleinova@tuke.sk+42155 6022025
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémovBc. Ľudmila Čepejová ludmila.cepejova@tuke.sk+42155 6022977
Ústav geoviedIng. Tatiana Taraseková tatiana.tarasekova@tuke.sk+42155 6022647
Ústav logistiky a dopravy Kvetoslava Spanyiková kvetoslava.spanyikova@tuke.sk+42155 6023161
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Denisa Balintová denisa.balintova@tuke.sk+42155 6025190
Ústav zemských zdrojov Emília Barbieriková emilia.barbierikova@tuke.sk+42155 6025195
Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling
Dekanát FMMR Helga Kohlšovská dekanat.fmmr@tuke.sk+42155 6022023
Ústav materiálov a inžinierstva kvality Mária Lacková maria.lackova@tuke.sk+42155 6022769
Ústav metalurgie Renáta Ivánová umet.fmmr@tuke.sk+42155 6022751
Ústav recyklačných technológiíIng. Tomáš Vindt PhD.tomas.vindt@tuke.sk+42155 6022426
Faculty of Mechanical Engineering
Dekanát strojníckej fakulty Dominika Kacvinská dominika.kacvinska@tuke.sk+42155 6022016
Katedra aplikovanej matematiky a informatiky Marianna Brnová marianna.brnova@tuke.sk+42155 6022925
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022461
+42155 6022452
Katedra automobilovej výrobyIng. Eva Krupárová eva.kruparova@tuke.sk+42155 6023502
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie Dana Mazáková dana.mazakova@tuke.sk+42155 6022380
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a meraniaIng. Slávka Mesterová slavka.mesterova@tuke.sk+42155 6022169
Katedra energetického inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022461
+42155 6022452
Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022461
+42155 6022452
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva Marianna Brnová marianna.brnova@tuke.sk+42155 6022925
Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia Marianna Brnová marianna.brnova@tuke.sk+42155 6022925
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výrobyIng. Eva Krupárová eva.kruparova@tuke.sk+42155 6023502
Katedra výrobnej techniky a robotikyIng. Ľuboslava Šidlovská luboslava.sidlovska@tuke.sk+42155 6022191
Prototypové a inovačné centrum Strojníckej fakultyIng. Mária Kenderová PhD.maria.kenderova@tuke.sk+42155 6023371
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Dekanát fakulty elektrotechniky a informatikyIng. Štefánia Galliková stefania.gallikova@tuke.sk+42155 6022221
Katedra elektroenergetiky Dagmar Kramolišová dagmar.kramolisova@tuke.sk+42155 6023580
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikáciíIng. Zuzana Bugárová zuzana.bugarova@tuke.sk+42155 6022853
Katedra elektrotechniky a mechatroniky Zuzana Olexová zuzana.olexova@tuke.sk+42155 6022287
Katedra fyziky Alena Jakabová alena.jakabova@tuke.sk+42155 6022821
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Tatiana Baňasová tatiana.banasova@tuke.sk+42155 6022575
Katedra matematiky a teoretickej informatikyMgr. Lenka Ondejková lenka.ondejkova@tuke.sk+42155 6023250
Katedra počítačov a informatiky Helena Švarcová helena.svarcova@tuke.sk+42155 6022576
Katedra technológií v elektronikeMgr. Alena Focková alena.fockova@tuke.sk+42155 6023195
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechnikyIng. Mgr. Monika Špernoga monika.spernoga@tuke.sk+42155 6022707
Počitačové centrumMgr. Lucia Kapitančíková lucia.kapitancikova@tuke.sk+42155 6024006
Faculty of Civil Engineering
Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Dekanát Stavebnej fakulty Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav pozemného staviteľstva Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Znalecký ústav v odbore stavebníctvo Alena Eperješiová alena.eperjesiova@tuke.sk+42155 6024119
Faculty of Manufacturing Technologies
Dekanát Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Fakultné výpočtové centrum Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Kancelária dekana Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra automobilových a výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra prírodných a humanitných vied Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie ekonomiky a personalistiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie prevádzky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav progresívnych technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav riadenia výroby Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav výrobnej a procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Faculty of Economics
Dekanát ekonomickej fakultyIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatikyIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra bankovníctva a investovaniaIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra ekonómieIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra financiíIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Katedra regionálnych vied a manažmentuIng. Lenka Vejačková lenka.vejackova@tuke.sk+42155 6023271
Faculty of Arts
Dekanát fakulty umeníIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra architektúryIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra dizajnuIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra teórie a dejín umeniaIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra výtvarných umení a intermédiíIng. Mária Šafranková maria.safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Faculty of Aeronautics
Dekanát LFIng. Jarmila Lechová PhD.jarmila.lechova@tuke.sk+42155 6026102
Katedra avioniky Jaroslav Paroulek jaroslav.paroulek@tuke.sk+42155 6026146
Katedra leteckého inžinierstvadoc. Ing. Michal Hovanec PhD., ING.PAED.IGIPmichal.hovanec@tuke.sk+42155 6026187
Katedra letovej prípravyIng. Lucia Vargová lucia.vargova@tuke.sk+42155 6026163
Katedra manažmentu leteckej prevádzkyIng. Lucia Vargová lucia.vargova@tuke.sk+42155 6026163
Students' Residence
Kultúrno-spoločenské službyIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Riaditeľstvo ŠDIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Budovateľská, PrešovIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Jedlíkova, KošiceIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠD Němcovej, KošiceIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Dining Halls
Bufet Združené posluchárneIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 2 - Jedlíkova 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Bufet 3 - Letná 9Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
HČ LibressoIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň BudovateľskáIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň Jedlíkova 7Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň Nemcovej 1Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Jedáleň UrbánkovaIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
ŠJ - Nemcovej 32Ing. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Vedenie ŠJIng. Erika Lukáčová erika.lukacova@tuke.sk+42155 6025837
+421917 911601
Rectorate
Bezbariérové centrumprof. Ing. Alena Galajdová PhD.alena.galajdova@tuke.sk+42155 6022377
Ekonomický odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Kancelária rektora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Odbor hospodárskej správy a energetikyIng. Michaela Mičáková michaela.micakova@tuke.sk+421 918597063
+42155 6024430
Odbor legislatívno-právny Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ref.bezp. a ochr. zdravia pri práci a PO Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát kontroly a sťažností Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát marketingu Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Sekretariát kvestora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Správa športových, kultúrnych a rekreačných zariadení a záujmových združení Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Univerzitná knižnicaIng. Zuzana Rolík Krupašová zuzana.rolik.krupasova@tuke.sk+42155 6027700
Univerzitný vedecký park Technicom Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek inovácií a transferu technológií Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek riadenia kvality Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek rozvoja a vonkajších vzťahov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vzdelávania Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek zahraničných vzťahov a mobility Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športuMgr. Ľuboš Vojtaško PhD.lubos.vojtasko@tuke.sk+42155 6024163
Ústav výpočtovej techniky Zuzana Szabóová zuzana.szaboova@tuke.sk+42155 6027602
UVZ Herľany Marta Sabadková marta.sabadkova@tuke.sk+42155 6964125
+42155 6964155
+421905 811097

© 2003-2021 Technical University of Košice, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk